ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: 9.-14.4.2020
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S ľútosťou oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný bývalý kolega František Bratyinka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.
Výtvarná súťaž Keď prídeš k nám....
Klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach
 
         14. a 15. novembra 2019 sa v Leviciach konal 14. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu. Organizuje sa na počesť levického rodáka, hudobného skladateľa, klavírneho virtuóza a pedagóga už od roku 1993 v dvojročných intervaloch. Súťaž je členom Európskej únie hudobných súťaží pre mládež – EMSY. Organizátormi súťaže sú: Oblastný výbor Csemadoku v Leviciach, Spoločnosť priateľov maďarskej hudby na Slovensku Bratislava a Základná umelecká škola Levice.
 
       Tento ročník začal otváracím koncertom 14. 11. 2019 v Dome Reviczky, na ktorom účinkoval Komorný súbor AD LIBITUM z Budapešti. Súťaž začala piatok 15. 11. 2019 o 9:00 hod. Slávnostným otvorením, na ktorom sa prihovoril k súťažiacim aj primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík, ktorý mal záštitu nad celým podujatím.
 
Porota bola zostavená z mimoriadne úspešných koncertných umelcov. Tradíciou je, aby bol aspoň jeden člen poroty žiak Pála Kadosu. Tento rok to bola pani Zsuzsanna Esztó (HU). Predsedkyňou poroty bola vynikajúca slovenská umelkyňa Sylvia Čápová – Vizváry a ďalším členom bol klavírny virtuóz István Gulyás (HU).
 
       Súťaže sa zúčastnilo 25 klaviristov z 13 základných umeleckých škôl, jedného gymnázia a jednu súťažiacu študujúcu v zahraničí prihlásila rodina z Levíc. Súťaží sa v 5 vekových kategóriách, podmienkou je hrať skladby 4 štýlových období (okrem 1. kategórie) a skladbu maďarského súčasného autora, pričom porota odporúča skladby Pála Kadosu. Aj tento ročník bol na vysokej umeleckej úrovni, súťažiaci podali vynikajúce výkony. Porota cenami rozhodne nešetrila,  okrem hlavných umiestnení   udeľovala aj rôzne ceny za interpretácie.
 
    Celé podujatie vyvrcholilo Klavírnym koncertom, na ktorom sa predstavili členovia poroty z Maďarska. Predviedli nezabudnuteľné interpretácie, na ktoré  budú všetci súťažiaci určite dlho spomínať.

Naša škola sa podieľala na organizácii a zúčastnili sa aj naši žiaci. LUKÁŠ MAURER získal 3. miesto v 1. kategórii a mimoriadnu cenu poroty a ALICA TÓTHOVÁ získala 2.miesto v II. kategórii a Cenu primátora mesta Levice za originálnu interpretáciu. Žiakov pripravovala pani učiteľka Edita Boldová a pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Prehliadka mladých gitaristov
Dňa 13.11.2019 sa konala súťažná Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave. Našu školu reprezentovali: Alica Sabová, ktorá získala zlaté pásmo v I. kategórii a stala sa víťazkou kategórie a Martin Kosorín, ktorí súťažil v III. kategórii a získal strieborné pásmo. Žiakom srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p. učiteľovi Jurajovi Kráľovi.
S hrdosťou oznamujeme, že našej škole bol dňa 24.10.2019 udelený čestný názov ZUŠ Pála Kadosu. Používať sa začne po zmene názvu v sieti škôl.
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 1.10. 2019 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2019 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združeniaUpozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah