Umelecká rada - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Umelecká rada v školskom roku 2023/2024.
1. Mgr. art. Klára Viteková
2. Mgr. Eva Pankuličová
3. Bc. Jana Tencerová
4. Mgr. Angela Michňová
5. Mészáros György, DiS.art.
6. Šebo Jakub
7. Mgr. Iryna Vlčková
8. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová

Návrat na obsah