Pedagogickí zamestnanci - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah

Vedenie školy

Mgr.art. Viteková Klára - riaditeľka školy, klavír, organ, korepetícia
Mgr. Eva Pankuličová - zástupkyňa riaditeľky, HN, klavír, keyboard

Hudobný odbor

Spev


Strunové nástroje


Bicie nástroje


Dychové nástroje


Klávesové nástroje

Výtvarný odbor
Tanečný odborLiterárno - dramatický odbor

  • Šebo Jakub

Návrat na obsah