Info - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Literárno - dramatický odbor sa nachádza v priestoroch 5. ZŠ na Ul. Saratovská 43 (vchod zozadu budovy). Je syntetizujúcim odborom, ktorý sa zameriava na dramatické, pohybové, rečové, prednesové, tvorivé činnosti a hre s rekvizitou. Svojim zrodom patrí medzi najmladšie. V dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje: dramatická tvorba, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore. Na I. stupni je štúdium 6. ročné, na II. stupni 4 ročné. Dramatika a slovesnosť sú naštudované inscenácie, etudy, sólo dramatické výstupy, individuálny prednes a vlastná tvorba. Žiaci tohto odboru výsledky svojej práce konfrontujú na samostatných koncertoch od interných až na celoslovenských prehliadkach a súťažiach. Výnimočné talenty pokračujú v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

Výška školného je 15 € mesačne.


Návrat na obsah