Rada školy - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Zloženie Rady školy od 25. 9. 2018:

1.Mgr. Katarína Krchová– predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov ZUŠ
2. Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. – zástupca pedagogických zamestnancov ZUŠ
3. Michaela Mališová – zástupca nepedagogických zamestnancov ZUŠ
4. Bc. Miloš Zaujec – delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. Mgr. Peter Benček – delegovaný zástupca zriaďovateľa v apríli 2015
6. Ing. Ivan Murín - delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. Ing. Dušan Daniš, PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa,
8. Mgr. Ivana Tóthová – zástupca rodičov
9. Ivana Juhásová – zástupca rodičov
10. MuDr. Marek Földesi – zástupca rodičov
11. Ing. Martina Lecká – zástupca rodičov


Návrat na obsah