Faktúry, objednávky a zmluvy - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice patrí pod zriaďovateľa Mesto Levice, tzn. že faktúry a objednávky sa zverejňujú na webovej stránke Mesta Levice.
Zmluvy sú zverejnené v centrálnom registry zmlúv.
Návrat na obsah