Kontakty - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PÁLA KADOSU
Ul. F. Engelsa 389/2, LEVICE
IČO: 37864611

Riaditeľka školy:
Mgr.art. Klára Viteková
tel.: 0911 345 952
e-mail: riaditel@zuslevice.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy:
Mgr. Eva Pankuličová
tel.:  0901 713 811
e-mail: zastupkyna@zuslevice.sk

Tajomníčka: informácie o školnom v pracovných dňoch 8:00-15:00hod.
Michaela Mališová
tel.: 036/6308440
e-mail: zuslevice@gmail.com
Nájdete nás:
Hudobný odbor ( hlavná budova ):
Ul. F. Engelsa 2
934 01 Levice
t.č.: 036/6308440

Výtvarný odbor:
CK Junior
Ul. A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
t.č.: 0911260440

Tanečný a literárno - dramatický odbor
Saratovská ul. č. 43 - vstup zozadu budovy 5. ZŠ,
934 05 Levice
t.č.:
Tanečný odbor: 0910 132 698

Návrat na obsah