Info - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Výtvarný odbor využíva zrekonštruované priestory v CK Junior na Sládkovičovej ulici. Od svojho založenia roku 1965 získal pevnú tradíciu vďaka pani E. Šallaiovej, prvej učiteľke tohto odboru. Pod jej vedením získala škola dobré meno v okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Ďalším prínosom boli bývali žiaci E. Šallaiovej – PaedDr.G. Kosmály a Mgr. A. Cibulková, ktorá vo výuke obohacovala tvorivú činnosť žiakov. Dnes va výtvarnom odbore vyučujú štyria pedagógovia. Má sídlo v CK Junior.
Výtvarný odbor sa vyučuje formou skupinového vyučovania. Základné výukové predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom. Prípravné štúdium navštevujú žiaci predškolského veku od 5 rokov. I. stupeň základného štúdia je určený žiakom základných škôl od 6 do 14 rokov. Na II. stupni sa vyučuje 4 roky. Vyučovanie je orientované na materiálno – technické experimentovania cez štúdie k samostatnej tvorbe a k príprave profesionálneho výtvarníctva.

Výška školného je 15 € mesačne.
Návrat na obsah