Propozície - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Súťažné podmienky pre rok 2024:
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku. Súťaží sa v sólovej hre, v speve a v komornej hre. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť podmienky súťaže podľa počtu prihlásených súťažiacich v jednotlivých kategóriách. V rámci prehliadky sa bude konať interpretačný seminár. Pre víťazov kategórií budú skomponované nové komorné skladby, ktoré si spolu zahrajú na  galakoncerte v novembri.
 
Sólová hra a spev:
 
1.       kategória – rok narodenia 2015 a mladší
 
2.       kategória – rok narodenia 2014, 2013
 
3.       kategória – rok narodenia 2012, 2011
 
4.       kategória – rok narodenia 2010, 2009
 
5.       kategória – rok narodenia 2008 a starší
 
V jednej kategórii budú súťažiť žiaci rôznych sólových študijných inštrumentálnych zameraní a spevu. Počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách je limitovaný.
V prípade nízkeho počtu súťažiacich v určitej vekovej kategórie má organizátor možnosť zlúčiť kategórie.
 
 
Komorná hra/spev 2 až 7 interpretov:
 
1. kategória  - rok narodenia 2009 a mladší
 
2. kategória – rok narodenia 2008 a starší
 
 
V komornom zoskupení nesmie účinkovať pedagóg. Akceptované sú rôzne úpravy skladieb.
 
Súťaž nie je určená pre študentov konzervatórií ani v mimoriadnej forme štúdia.
 
Hra spamäti nie je podmienkou. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať. Okrem klavírnej korepetície sa akceptuje aj doprovod formou nahrávky.
 
 
Súťažný repertoár:
 
a)       jedna skladba z oblasti vážnej hudby do 20. storočia.
 
b)      jedna ľubovoľná skladba  štýlovo a charakterovo odlišná od skladby a)
 
 
Časové limity:
 
Sólová hra a spev:
 
   
 1. kategória: max       4  minút
 2.  
 3. kategória: max       6  minút
 4.  
 5. kategória: max       7  minút
 6.  
 7. kategória: max       8  minút
 8.  
 9. kategória: max      10 minút
 
 
Komorná hra/spev:
 
1. kategória: max 10 minút
 
2. kategória: max 15 minút
 
Časové limity je nutné dodržať!
 
Ocenenia súťažiacich:
 
Súťažiaci budú ocenení v troch cenových pásmach: zlaté , strieborné a bronzové. Porota bude mať možnosť udeliť aj mimoriadne ceny. V rámci prehliadky sa bude konať interpretačný seminár. Pre víťazov kategórií budú skomponované nové komorné skladby, ktoré si spolu zahrajú na  galakoncerte v novembri.
 
Organizačné pokyny:
 
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formuláru
 
prípadne  vyplneným tlačivom na počítači a zaslaným  na zastupkyna@zuslevice.sk
 
alebo na adresu:  ZUŠ Pála Kadosu,Levice
 
                        Ul. F. Engelsa 389/2, 934 01 Levice
 
najneskôr do 5. 4. 2024.
 
 
 
Výška účastníckeho  poplatku:
 
Súťažiaci, korepetítor, pedagóg: 20
 
Súťažiaci v komornom telese: 10 €
 
Súťažiaci v dvoch oblastiach: 25 €  (v prípade, ak žiak súťaží v komornej aj v sólovej hre, alebo v dvoch študijných zameraniach)
 
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 5.4.2024 na číslo účtu:
 
IBAN: SK41 0900 0000 0050 6815 4690, prípadne v hotovosti pri registrácii priamo na súťaži.
 
Do poznámky je potrebné uviesť mená účastníkov, za ktorých  budú hradené a názov školy, prípadne poslať doklad o zaplatení.

V sólovej hre je už naplnená kapacita súťažiacich, prihlásiť sa už nie je možné. V prípade otázok kontaktujte 0901 713 811, zastupkyna@zuslevice.sk

 
Návrat na obsah