Pracovná ponuka - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Pracovná ponuka

O škole
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice
prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 pedágogov hudobného odboru so špecializáciou:
- hra na klavíri na 100% úväzok
- hra na basovej gitare na 50% úväzok
Vzdelanie podľa zákona č . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so sprácovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 20. 7. 2021 elektronicky na riaditel@zuslevice.sk,
alebo na adresu:
ZUŠ Pála Kadosu
Ul. F. Engelsa 389/2
934 01 Levice
Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 345 952
E-mail: riaditel@zuslevice.sk.
Návrat na obsah