Pracovná ponuka - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Pracovná ponuka

O škole
Vec: Zverejnenie voľného pracovného miesta
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 1. 9. 2022 do do 31. 8. 2023 pedagóga hudobného odboru   so špecializáciou:
-          hra na violončele na 20% úväzok
Počet voľných pracovných miest: 1
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 31. 7. 2022
elektronicky na riaditel@zuslevice.sk,
alebo na  adresu:
ZUŠ Pála Kadosu
Ul. F. Engelsa 389/2
934 01 Levice
Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 345 952
                                                                              E-mail: riaditel@zuslevice.sk.
Vec:  Zverejnenie voľného pracovného miesta
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od  1. 9. 2022 do do 31. 8. 2023 pedagóga hudobného odboru   so špecializáciou:
-          hra na drevených  dychových nástrojoch a hudobná náuka korepetícia na 50% úväzok
Počet voľných pracovných miest: 1
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 31. 7. 2022
elektronicky na riaditel@zuslevice.sk,
alebo na adresu:
ZUŠ Pála Kadosu
Ul. F. Engelsa 389/2
934 01 Levice
Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 345 952
                                                                              E-mail: riaditel@zuslevice.sk.
Návrat na obsah