ZUS Levice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Najbližšie prázdniny:
Jesenné prázdniny:
 28.10. - 1.11. 2016
Kontakt:
tel.: 036/6308440

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Riaditeľstvo ZUŠ Vám oznamuje, že dňa 28. 9. 2016 nebude vyučovanie výtvarného odboru na ZŠ Školská. Vyučovanie si môžete nahradiť v Juniore podľa pokynov pani učiteľky Kotrašovej Štrbovej. Ďakujeme za pochopenie!
Predsedníctvo Rady rodičov pri ZUŠ Levice a riaditeľstvo ZUŠ Vám oznamuje, že dňa 27. 9. 2016 bol na plenárnej schôdzi jednohlasne schválený členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2016/2017 nasledovne:
- 20 -, EUR na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
- 25-, EUR na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2016 na číslo účtu: SK4109000000005068154690
Ďakujeme!


Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú elokované pracovisko na 2. ZŠ na Ul. sv. Michala č. 42., aby neparkovali v areáli základnej školy. Ďakujeme za pochopenie.

O Z N A M
Základná umelecká škola N E P O B E R Á Vzdelávacie poukazy.
Ďakujeme za pochopenie 
 
 
 
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponzor školy:

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky