ZUS Levice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Najbližšie prázdniny:
Jesenné prázdniny:
 28.10. - 1.11. 2016
Kontakt:
tel.: 036/6308440

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že sa blíži termín úhrady prvej splátky zákonného školného - 31. 10. 2016 za mesiace september až december (40, 48, prípadne 80, 88 eur podľa typu štúdia) na SK1656000000007137389004. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak nebude splátka uhradená v danom termíne, tak sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastňovať vyučovania. V prípade, že nemôžete z rôznych dôvodov uhradiť školné v termíne, tak môžete písomne požiadať riaditeľstvo ZUŠ o odklad úhrady. Informácie: riaditel@zuslevice.sk
Ak ste školné uhradili po 18. 10. 2016, považujte oznam vo Vašej mailovej pošte za bezpredmetný. Ďakujeme za pochopenie!
 
Aj tento rok naši žiaci obohatili jarmočný program   Foto
Zastupovanie počas PN p. uč. Mgr. Jarmily Mišovičovej. Ak Vám termín nevyhovuje, môžte prísť na inú hodinu. Ďakujeme za pochopenie!Čo nového na výtvarnom - Kyanotýpia

Vystúpenie pre dôchodcov
 
Predsedníctvo Rady rodičov pri ZUŠ Levice a riaditeľstvo ZUŠ Vám oznamuje, že dňa 27. 9. 2016 bol na plenárnej schôdzi jednohlasne schválený členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2016/2017 nasledovne:
- 20 -, EUR na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
- 25-, EUR na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2016 na číslo účtu: SK4109000000005068154690
Do poznámky uveďte meno dieťaťa a odbor, ktorý navštevuje.
Ďakujeme!


Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú elokované pracovisko na 2. ZŠ na Ul. sv. Michala č. 42., aby neparkovali v areáli základnej školy. Ďakujeme za pochopenie.

O Z N A M
Základná umelecká škola N E P O B E R Á Vzdelávacie poukazy.
Ďakujeme za pochopenieUpozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponzor školy:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky