Gellen - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Gellen

O škole > Zamestnanci
 V rokoch 1986-89 som študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Pokračoval som štúdiom na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre a aprobáciou ýtvarná výchova - estetika. Štúdium som ukončil v roku 1997. Neskôr som sa venoval keramike , a od roku 2009 vyučujem na výtvarnom odbore ZUŠ Levice.
Mgr. Marcel Gellen
Návrat na obsah