Výtvarný odbor - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Výtvarný odbor

Odbory > Galéria
Vernisáž výstavy Čas
17. 10. 2017, výstavná sieň v CK Junior
Land art - hra s gaštanmi a tieňmi
trieda p. uč. Stanky Gagačovej
Vtáčatá v zime
Na výtvarnom nás okrem iného baví aj recyklovať, pretvárať zdanlivo nepotrebné veci na umelecké dielka. Takto vznikli hodiny zo starých platní. Vačšina z nich je inšpirovaná témou Vtáčatá v zime
trieda p. uč. Stanislavy Gagačovej
Adelka
Adrian
Alex
Alexej
Barborka
Karolinka
Lucka
Sabi
Múzeum moderného umenia Danubiana v Čunove
20. október 2016, Výstava Miró & Cobra.
autobus bol plný
Ateliér Miró
úloha č. 1
automatické kreslenie
súťaž
učitelia VO
Kyanotýpia - historická kontaktná fotografická technika
trieda Stanislavy Gagačovej
Torta pre Luciu 
žiaci 1. - 3. ročníka ZUŠ
Land art alebo umenie v krajine - trieda S. Gagačovej
Fotili sme cez rôzne materiály...
Trieda Kataríny Balážovej
Malí sochári - kašírované zvieratá

Návšteva Vivária Levex s malými žiakmi spojená s kreslením zvierat
Trieda Stanislavy Gagačovej

Papagáj Reno a iné zvieratká

Prvá skupinka s milým personálom Levexu

Kreslíme....

Foto na záver 1

Deti z druhej skupiny Renovi aj zaspievali...

...a Reno bol rád

Kreslíme...

Foto na záver 2

Zvieratká nás inšpirovali...

Pár písmen abecedy

Hra s mierkou - digitálna fotografia, trieda Mgr. S. Gagačovej

Portréty zo stružlín - trieda Mgr. S. Gagačovej

Práce žiakov

Multimediálna realizácia v triede p. uč K. Balážovej

1.Parafráza na dielo umelca Kazimíra Maleviča: Čierny štvorec na bielom pozadí (Body art - žiaci 1.-4. ročníka, 1.stupňa)

K.Malevič: Čierny kruh na bielom pozadí (Body art - žiaci 1.-4. ročníka 1.stupňa)

K.Malevič: Čierny kríž na bielom pozadí (Body art - žiaci 1.-4. ročníka 1.stupňa)

Sochy iných kultúr

5. Parafráza na dielo Velázqueza: Dvorné dámy (žiaci 2. časti 1. stupňa a žiaci 2. stupňa)

"Dvorné dámy" u fotografa

Vyučovací proces

Hodina modelovania a práce s materiálom v triede p.uč. K. Balážovej

Otvorená hodina prípravného ročníka v triede p.uč. M.Štrbovej

Trieda keramiky p.uč.M.Gellena

Hodina kresby p.uč. M.Gellena

Ako sme na hodine dekoratívnych činností vytvárali indiánske oko

Hodina keramiky p.uč. M.Gellena

Návrat na obsah